Privacy Informatie

PRIVACYVERKLARING

SDD B.V. verwerkt persoonsgegevens. Waarom wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij met persoonsgegevens omgaan, leggen wij hieronder aan u uit. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn:

SDD B.V.
Adres: Brinkerweg 5, 8166 GD Emst
Telefoonnummer: 0578 – 662 662
E-mailadres: info@sdd.nl
KvK-nummer: 08126492

Wie zijn wij?
SDD B.V. ontwikkelt, produceert, importeert en levert software, elektronica, mechanica, machines en apparaten.

Verwerking persoonsgegevens
Bij het uitvoeren van onze diensten/werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld om/voor:

  1. onze diensten en producten goed te kunnen leveren;
  2. met u een relatie aan te kunnen gaan, deze relatie te kunnen onderhouden en om opdrachten/overeenkomsten uit te voeren;
  3. onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen;
  4. overeenkomsten aan te gaan met leveranciers en (zakelijke) klanten;
  5. promotie- en marketingdoeleinden;
  6. een goede bedrijfsvoering;
  7. sollicitaties en recruitment;
  8. wettelijke verplichtingen na te komen;
  9. archiefdoeleinden.

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen maar persoonsgegevens als dit noodzakelijk is of omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, IBAN-nummer en paspoortgegevens. Wij verwerken deze gegevens enkel ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat u daar toestemming voor hebt gegeven en/of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van aanbiedingen of diensten). Heeft SDD B.V. uw persoonsgegevens niet meer nodig, dan zal zij de persoonsgegevens verwijderen.

Stuurt SDD B.V. persoonsgegevens door naar andere bedrijven/organisaties?
Ja, dat kan zich voordoen. SDD B.V. werkt vaak samen met andere bedrijven om haar diensten en producten goed te kunnen (blijven) leveren en indien dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Wij werken bijvoorbeeld samen met pakketbezorgers, (software)leveranciers, marketingbedrijven en administratiekantoren. Ook ter uitvoering van een wettelijke plicht kan het met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens met andere partijen moeten delen (denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens op een factuur t.b.v. de Belastingdienst). Indien SDD B.V. samenwerkt met derde partijen, maakt zij over de verwerking van persoonsgegevens duidelijke afspraken met deze partijen, zodat een zorgvuldige en veilige omgang van persoonsgegevens wordt geborgd.

Cookies op onze website
Voor een goede en veilige werking van de website en om de kwaliteit en statistieken van de website te bekijken, te analyseren en te verbeteren, maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Hierdoor gebruiken wij cookies en/of vergelijkbare technieken. Cookies zijn tekstbestandjes die hiervoor op uw computer of apparaat worden geplaatst. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens van u. Indien de cookies wel persoonsgegevens van u zullen verzamelen, vragen wij u hiervoor altijd vooraf om toestemming. Eventueel kunt u in uw eigen instellingen van uw browser aangeven of u cookies toestaat of niet.

Hebben wij de persoonsgegevens goed beveiligd?
Ja. Wij zorgen voor een goede en passende (organisatorische en technische) beveiliging van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke eisen en richtlijnen. Een goede beveiliging wordt bereikt door de implementatie van een reeks passende beheersmaatregelen, met inbegrip van beleid, processen, procedures en software- en hardware functies. Deze maatregelen worden vastgesteld, geïmplementeerd, gemonitord, beoordeeld en waar nodig verbeterd.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen van de verwerking, zoals omschreven onder ‘Verwerking persoonsgegevens’ of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Uw privacyrechten
SDD B.V. verwerkt in beginsel enkel persoonsgegevens waarvan u op de hoogte bent. U bent daar dan al vooraf over geïnformeerd of u heeft daar uw toestemming voor gegeven. Wilt u weten welke persoonsgegevens SDD B.V. van u verwerkt en wilt u de persoonsgegevens ontvangen? Dat is heel begrijpelijk en dat kan ook. U kunt ons dan hiervoor mailen of een brief sturen. Als u uw persoonsgegevens heeft ingezien en het blijkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of niet volledig, dan kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. In een aantal gevallen kunt u ons vragen om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens.

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk aan ons richten.
Tevens bestaat het recht voor u om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken indienen of bezwaar maken
Als u een verzoek omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens wilt indienen of u wilt bezwaar maken, dan kunt u dit schriftelijk (via e-mail of per post) aan ons sturen. Wij verzoeken u dan wel om uw verzoek of bezwaar van een motivering te voorzien. Wij zullen uw verzoek of bezwaar dan binnen 4 weken behandelen.

Over SDD | Algemene Voorwaarden | Privacy Informatie | Disclaimer | Contact

Genoemde prijzen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Alle prijzen zijn exclusief BTW (enkel voor Nederland).
Copyright © 2021 SDD. All rights reserved